Logo - Baurad Haus

2024-03-30 08:34:42

Aussenwand

Otwory przewietrzające w ścianie zewnętrznej, wielowarstwowej.

Warstwa licowa poniżej poziomu gruntu.

Przy realizacji konstrukcji ścian wielowarstwowych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią technikę wykonania. Na szkicu zostały wyszczególnione:

1-      1- Otwór odwodnienia (>10cm)

2-      2- Izolacja cokołu (>30cm)

3-      3- Pustka powietrz. (>4cm)